Overslaan en naar de inhoud gaan

Legal Disclaimer

Alle informatie op deze site wordt door het AZ Sint-Jan met de nodige zorgvuldigheid nagekeken. Mede door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid dat de gegevens niet volledig accuraat zijn. Daarom wijst AZ Sint-Jan elke mogelijke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af. Wanneer het AZ Sint-Jan verwittigd wordt van onjuistheden in of onvolledigheid van de gegevens, dan zullen ze onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is louter algemeen. Advies is NIET gericht naar individuele personen en kan geenszins een diagnose en/of therapie door een arts vervangen.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteurs(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webeditor de webmaster of AZ Sint-Jan in het algemeen.

Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site www.fertiliteitbrugge.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop AZ Sint-Jan de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van AZ Sint-Jan. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam AZ Sint-Jan, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van AZ Sint-Jan.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

AZ Sint-Jan besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. AZ Sint-Jan kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. AZ Sint-Jan kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. AZ Sint-Jan kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Verwijzing

De website bevat verwijzingen naar andere informatiebronnen die door anderen dan AZ Sint-Jan worden beheerd. AZ Sint-Jan is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch de privacypolitiek van die andere websites.